bell digital logo, vegard bell

Bakken Urdshals Advokater

Advokat Thomas Urdshals kontaktet meg for å få oppfrisket nettsiden sin til et mer moderne utseende.

Firmaet arbeider for å løse sakene så rasjonelt som overhodet mulig og de ønsker å gi juridiske råd av meget god kvalitet. De jobber innenfor mange saksområder. Saker de jobber spesielt mye med er innenfor familie og arv, barn, erstatning og forsikring, samt mangelsaker i forbindelse med kjøp/salg av eiendom.

God service og god design. Proff.

Thomas Urdshals
5/5